Sunday, October 23, 2016

Odd Molly och fina skor

Häromdagen var jag och fru petrusko ute på en promenad. Vi gick förbi en bekant och stannade en stund och pratade. Efteråt kommenterade min fru vilken fin tröja vår bekant hade och att den var av märket Odd Molly. Själv noterade jag inte tröjan utan hade istället checkat in hennes fina skor av märke UGG.
Hon hade jättefina kläder helt enkelt.
På vägen hem hade min fru en lång utläggning om varumärket Odd Molly och någon annan bekant som hade en annan jättefin Odd Molly-tröja. Jag snappade upp känslan av premium min fru har kring varumärket och tänkte för mig själv att det där är börsnoterat.


I hemmets lugna vrå har jag tagit mig en snabb titt på bolaget och jag är inte det minsta imponerad.

Jag vill ha stadigt stigande utdelning men Odd Molly bjuder dessvärre på en stadigt sjunkande utdelning. Inget roligt alls!
Oavsett anledning till den sjunkande utdelningen kan man ju av den få tankar kring ledningen och dess kompetens. Inget seriöst bolag med duktig ledning gör så här. Dela ut 4,5 kronor för att året efter det dela ut 3 kronor och sedan 1,5 kronor. Sunkigt värre.

En snabb titt på diverse nyckeltal ger ingen rolig bild av bolaget. De verkar ha kämpat att nå lönsamhet. För fem år sedan omsatte de mer än idag (enligt morningstar.com).  Senaste året har de dock fått upp lönsamheten och försäljningen från året innan. Om det är ett trendbrott får framtiden utvisa. De har en riktigt dålig historik i vart fall.

Jag gillar starka varumärken som kunder har en tydlig uppfattning/känsla om. När jag spanar runt lite verkar det som att Odd Molly är riktigt fina grejer och har sin plats i någon sorts premiumsegment.

Varumärket Odd Molly verkar bra, kanske bolaget och aktien kan bli det också på sikt?
Länk till Odd Molly hos Avanza.

Disclaimer: Jag äger inte Odd Molly.


Axfood rapport, fortsätter ta marknadsandelar

Bästa rörelseresultatet i bolagets historia poängterar man i presentationen av rapporten. Imponerande men inget att lägga stor vikt till. Det vore snarare knasigt om de inte stadigt sätter nya försäljning och vinstrekord. Priserna på mat stiger löpande och de öppnar regelbundet nya butiker.

Några intressanta detaljsaker är att snittkvittot har stigit. Andelen Egna MärkesVaror ökade aningen och är nu 27,4 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var 599 miljoner kronor och kom in strax över förväntningarna. Omsättningen har ökat 5,9 procent under de första nio månaderna. Axfood uttalar sig bergsäkert att de presterar klart bättre än marknaden och således tar marknadsandelar.
Man uppdaterar vinstprognosen och justerar upp den till 1900 miljoner kronor. Något lägre än analytikernas snittestimat om 1962 miljoner kronor. Vid fråga kring detta svarade VD att marknaden kommer nog inte bli besvikna. Man poängterar att högre arbetsgivaravgift för ungdomar slår i fjärde kvartalet jämfört med året innan och att tuffa prisutspel kommer sätta press på resultatet (i frågestunden under rapportpresentationen).

Axfood meddelar att det fjärde kvartalet har börjat bra och man tror fast att de kommer fortsätta att ta marknadsandelar.

Totalt sett en stark rapport med fin tillväxt och hygglig outlook. Jag tolkar det som att de är väldigt försiktiga i sin prognos om 1900 miljoner men det får vi vänta tre månader på tills vi har facit.
Länk till Axfood hos Avanza.

Disclaimer: Jag äger Axfood.


Saturday, October 22, 2016

Fortum repar sig


Den senaste månaden har Fortumaktien gått urstarkt på börsen med en uppgång på drygt 15 procent.

Aktien som gått dåligt en längre tid i spåren av låga elpriser. Zoomar man ut i grafen och tittar på de senaste tre åren så har aktien backat drygt 7 procent men inräknat utdelning har totalavkastningen ändå blivit positiv.

Fortum har en sprängfull kassa och ett kassaflöde som tillåter bibehållen utdelning i decennier. Analytikers estimat för innevarande år är en sänkning till 0,84€ per aktie, ned från 1,1€. Jag är lite tudelad i vad jag skall tycka och tro om utdelningen. Det finns mycket som talar för en bibehållen utdelning. Fortum kan förvärva och på så sätt öka kassaflödet. Inom ett antal år när det planeras stänga ett antal kärnkraftreaktorer väntas elpriset stiga och det kommer ge ett starkare kassaflöde. Fortum har som sagt finanser att behålla utdelningen och långsiktigt går det inte motivera att stadigt dela ut "för mycket" men nu rör det sig om några år bara. Å andra sidan är det ansvarsfullt att anpassa kostymen osv. Marknaden och ägare värderar dock stabilitet i utdelningen. Ett högre elpris och förvärvat kassaflöde fixar biffen. Vi får se hur det blir.


Tillbaka till Fortums uppgång senaste månaden. Man kan sammankoppla den med betydligt högre elpris nu jämfört med förra året. Vi är inne i kvartal 4 och kylan är här. Förmodligen har du justerat upp pannan/elementen i ditt hem och nästa elräkning kommer göra dig påmind om att det är kallt (och att elpriset är högre).
Fortum har hedgat elpriset så det slår inte fullt ut på vinsten men till viss del påverkar det bolagets vinst naturligtvis.
Länk till Fortum hos Avanza.

Disclaimer: Jag äger Fortum.Friday, October 21, 2016

Tele2 höjer utdelningen 10%

Bolaget står fast vid sin plan att höja utdelningen med 10 procent även nästa år. I samband med senaste rapporten förtydligade man dock att det är i absoluta tal den höjs. Med anledning av förestående nyemission och att antalet aktier kommer öka markant förtydligar man alltså att det är beräknat på föregående års totala utdelning om 2.389 miljoner kronor man höjer 10 procent till 2628 miljoner kronor.

I dagsläget finns det cirka 451 miljoner aktier i Tele2 och antaget att kursen i nyemissionen hamnar på 60 kronor så är det ungefär 50 miljoner aktier de ger ut i nyemissionen. Det är då 501 miljoner aktier som skall dela på en utdelning om 2628 miljoner kronor.

Utdelningen per aktie hamnar då på 5,25 kronor nästa vår. I våras var utdelningen 5,35 kronor per aktie.

Disclaimer: Jag äger Tele2.

Annons:
The Single Best Investment creating wealth with dividend growth. Boken av Lowell Miller som av flera lyfts fram som en av de bästa om att spara i aktier och utdelningsaktier specifikt. Läs hur du hittar de bästa utdelningsaktierna och hur du bygger en pengamaskin.

Stark rapport från Atlas Copco

Igår kom Atlas Copco med sin 9-månaders rapport och den var riktigt stark. Omsättning och justerat resultat kom in över förväntan. Det som verkligen var starkt i rapporten var den avsevärt stärkta orderingången och en generellt bättre marknad. Detta betyder en bättre outlook framgent, analytiker kommer behöva justera upp sina estimat efter denna rapporten.
Marknaden reagerade genom att snabbt värdera upp Atlas Copco och dess starkare outlook. Aktien steg kring 4 procent igår.

Orderingången överträffade förväntningarna med hela 1,27 miljarder kronor. cirka 600 miljoner kronor för kompressorteknik och runt 500 miljarder bättre för gruvbiten. Som jag hoppats och trott visar gruvsidan upp bättre siffror och även om VD Ronnie Leten är försiktigt positiv kring gruvsektorn kan man ana att den fortsatt ser bättre ut (mindre dålig).
Den organiska tillväxten i orderingången är hela 7 procent och det är de starkaste siffrorna på flera år.

Sammanfattningsvis en mycket stark rapport!

Disclaimer: Jag äger Atlas Copco.

Ett sätt att äga Atlas Copco till lägre risk är att äga investmentbolaget Investor där Atlas utgör cirka 17 procent. Jag äger även Investor men har valt att äga Atlas också för att få en större viktning av just den.


Wednesday, October 19, 2016

Stark byggkonjunktur i en allt svagare omvärld

Så lyder inledande rubriken i analysen av byggkonjunkturen i seminariet av Sveriges Byggindustrier. Jag lyssnade till den här presentationen i ett ägarperspektiv och fann den mycket givande.


Här är en print screen från deras hemsida med kort info om evenemanget.
Det är 61 minuter långt och jag tycker det var mycket väl spenderad tid att lyssna till detta.

En stark rekommendation alltså att kolla det här seminariet på webben. Du hittar det i följande länk: https://www.sverigesbyggindustrier.se/direkt

Äger du bolag i byggsektorn eller överväger investera så kommer du sannolikt finna den här föreläsningen intressant. Du får en hygglig bild om marknaden just nu samt en prognos för närmsta året men du kommer även kunna dra egna slutsatser kring framtiden på längre sikt än så.

Jag tackar Sveriges Byggindustrier för ett mycket givande och väl genomfört seminarium och ser fram emot nästa tillfälle.


Tuesday, October 18, 2016

Portföljstrategi. Likaviktad portfölj

Det finns många olika strategier när det kommer till aktiespar och det finns olika sätt att bygga en portfölj samt hantera risk.
En effektiv strategi man kan använda för att minska bolagsrisken är en likaviktad portfölj. Först en förklaring vad bolagsrisk är, det är den unika risk man utsätts för i en specifik placering. Om man tex äger Apple och de går på en stor mina som gör att aktien tappar 50 procent så är det en risk du utsatts för som ägare i just det bolaget. Om Apple skulle utgöra halva din portfölj svider det rejält om den skulle backa så mycket som 50 procent. En risk för just den investeringen alltså. Sedan finns det något man kallar branschrisk och det är risker som påverkar hela branscher. Mer om det en annan gång.


Likaviktad portfölj alltså. Om alla innehaven i portföljen väger lika mycket slår det inte lika hårt om något går snett i ett innehav. Något oförutsett kan hända eller man kan ju faktiskt haft fel om bolaget. Man trodde det var ett toppenbolag men det visade sig vara tvärtom.

Tanken med en likaviktad portfölj är att löpande vikta om så att de olika innehaven håller sin vikt. Hur ofta avgör man själv men ju mer man låter det dra iväg desto mer ökar risken. Kanske räcker det att vikta om en gång i kvartalet, kanske måste man göra det en gång i månaden. Det beror ju också lite på vad man har för innehav. Mer volatila aktier medför sannolikt att man behöver vikta om oftare.

Om du äger Castellum i en likaviktad portfölj med totalt 20 bolag och Castellum från ingenstans går i konken. Du tappar 5 procent av din portfölj, det svider naturligtvis men det kan du komma över. Övriga innehav hämtar snabbt in det tappet.
Om man istället som jag har 17 procent Castellum vore det ett riktigt dråpslag om det samma skulle hända.

Det här är ett effektivt sätt att hantera risk. Lägg den på minnet. Känn på den. Fundera över hur din portfölj ser ut. 


Johnson & Johnson rapporterar över förväntan

För det tredje kvartalet rapporterar JNJ ett justerat resultat om $1,68 per aktie mot väntade $1,66. Omsättningen steg till $17,82 miljarder även det över förväntan som låg på $17,74 miljarder.

Johnson & Johnson som är världens största tillverkare av hälsovårdsprodukter justerar även upp helårsprognosen eller rättare sagt snävar till spannet. Den nya prognosen är $6,68-6,73 mot tidigare $6,63-6,73.


Aktien har gått betydligt bättre än index. +15 procent exklusive utdelning mot cirka 4 procent för S&P500.
Historiskt har JNJ gett en bättre avkastning än index. Sedan 1970 har den gett en årlig avkastning om drygt 13 procent. På 10 år sikt har totalavkastningen varit cirka 10 procent.

Likt börsen som helhet är Johnson & Johnsons värdering nu ganska hög men de har framtiden för sig. Världens befolkning lever allt längre och allt fler får råd med läkemedel, tamponger och tandtråd i en rasande takt.

Jag äger Johnson & Johnson och tror den är en bra långsiktig placering. Utdelningen har de höjt varje år i över 50 år och det lär de fortsätta med i många år framöver.
Det här är ett innehav som är extra viktigt för mig när det kommer till att bidra till min portföljs organiska utdelningstillväxt. Den långa historiken av höjningar, den stabila verksamheten och de superstarka finanserna gör Johnson & Johnson till en mycket pålitlig utdelningshöjare. Bolaget är ett av endast två att inneha AAA kredit rating, det andra bolaget är Microsoft. Jag planerar att öka i JNJ löpande framöver och mitt nästa köp gör jag sannolikt inom cirka 4 veckor när jag har pengar på depån.
Länk till Johnson & Johnson hos Avanza.


Annons:
Bli grymt rik på aktier. 
Köp den mycket populära boken av Anders Haskel och läs hur just du kan lyckas med att spara ihop miljonbelopp på börsen. Lär dig hur man bygger en bra portfölj och hur man undviker dåliga bolag.

Några goa twitterprofiler att följa

Twitter är ett socialt nätverk men inte alls samma sak som Facebook. Man kan vara anonym och man väljer vem och vad man skall följa och få deras inlägg till sig. Varje inlägg får bestå av 140 tecken och presenteras som ett flöde för dig med senaste inlägget överst.

Inom börs och finans är det väldigt utbrett med Twitter och man kan få bra info och snabbt dessutom. Har man noga valt vem man följer får man dessutom väldigt relevant info.

Länk till min twitter: therealpetrusko

Nedan har ni tips på några börsrelaterade twitterkonton:

Gottodix Bloggare som är mycket aktiv på twitter. Länkar sina egna blogginlägg och andra intressanta börsartiklar.

Kavastu Finansprofil med en teknisk approach. Inte alls min genre men intressanta tankar och info om börs/historik mm.

CNBC Finansnyheter world wide med tyngdpunkt på USA.

EFNTV Privatekonomi och börsnyheter på svenska.

FinWire Snabba och unika börs/finansnyheter.

Fastighetssverige Info från fastighetsbranchen.

Yes, det är några godbitar att börja med. Kom igång och använd twitter om du inte redan har det, som börsintresserad vill du inte gå miste om infon du enkelt kan få den vägen.


Axfood 143,7 kronor

Igår handlades Axfood ända ned till 143,7 kronor innan den stängde kring 146 kronor. Det ser ut som en eller några aktörer sätter stor säljpress och de gör det anonymt. Man kan välja när man skickar orders att det inte skall synas vem avsändaren är och dessa klumpas ihop under "anonym" eller ANON som de kallas.
Det kan tänkas vara ett större innehav som skall säljas ut och med lite tur fortsätter aktien pressas av detta.

Jag fick inte köpt några aktier på 143,7 kronor igår men jag gjorde flera köp till ett snitt om cirka 146 kronor. Fortsätter Axfood att backa idag köper jag fler under 144 kronor.


Monday, October 17, 2016

Bättre tider i gruvsektorn?

I den här bilden ser ni prisutvecklingen under året för en rad olika metaller. Zink, koppar grus och bös kostar betydligt mer nu jämfört med början av året.
Håller trenden i sig kan det tänkas råda bättre tider snart för bolagen med stor exponering mot sektorn. Tex Sandvik och Atlas Copco har länge pressats då gruvsektorn håller igen med investeringar pga låga råvarupriser.
Inom cirka en vecka vet vi förhoppningsvis lite mer efter Atlas rapport 20/10 och Sandviks 24/10. Där bjuds det sannolikt på en outlook/syn på marknaden.

Ett svenskt bolag som Boliden borde göra fin business nu som också har den höga dollarn på sin sida.

Disclaimer: Jag äger Atlas Copco.

Annons:
Bli grymt rik på aktier. 
Köp den mycket populära boken av Anders Haskel och läs hur just du kan lyckas med att spara ihop miljonbelopp på börsen. Lär dig hur man bygger en bra portfölj och hur man undviker dåliga bolag.

Sunday, October 16, 2016

Börsveckan som gått. V41 2016

Vecka 41 är i böckerna och OMXS30 backade 0,39 procent. Mot slutet av veckan repade sig fastighetsbolag och preffar generellt efter att de pressats ned på sistone.
Castellum var bland de första bolagen att släppa sin 9 månaders rapport och den var klart odramatisk, det tickar på helt enkelt. Ericsson kom med en riktig stinkbomb när de vinstvarnade och flaggade för riktigt sunkiga siffror. Aktien backade kring 20 procent på beskedet.
Jag ökade i Balder pref och Akelius pref i veckan och tog i lite extra vid några av köpen då aktiekursen backat. Akelius kring 307 kronor och Balder pref ner till 329 kronor.

Några av mina inlägg i veckan:

Jag skrev om hur man kan undvika att gå på en mina som Ericsson. Länk till inlägget.

Mitt inlägg om att äga bra bolag med ett sidospår kom inte helt otippat att handla mycket om just sidospåret i kommentarsfältet. Länk till inlägget.

Bloggar/Artiklar jag läst i veckan.

Pingis Hadenius skrev om pengar och risktagande. Länk till inlägget.

Marcus Hernhag skrev om en ganska väntad utdelningssänkning i HCP. Länk till inlägget.

Dividend Mantra skrev ett inlägg om att vara i ekorrhjulet, konsumtion, lycka mm. Länk dit.


I veckan som kommer är det en lång rad av bolag som kommer med rapport så det blir mycket spännande saker att följa och ta till sig i börsveckan. För egen del kollar jag främst på att köpa Investor och Axfood om det skall köpas något i veckan. Vad överväger du köpa den närmsta tiden?

Saturday, October 15, 2016

Äga genuint bra grejer

Jag vill äga genuint bra bolag. Bolag med en sund och bra verksamhet som bevisat sig historiskt men även har en god outlook.

Tänk dig ett fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter, Balder tex. Om 20 år från nu kommer vi fortfarande ha ett behov av ett boende?
Detta är en genuint bra verksamhet som varit bra historiskt och lär fortsätta vara det även i framtiden.

För att ta ett motsatt exempel från samma bransch kan man ett transaktionsdrivet fastighetsbolag. Ett bolag som köper fastigheter till höger och vänster för att sälja dem dyrare snarast möjligt. Kungsleden hade denna strategi och det kan fungera under en tid. Ett sådant bolag kan tjäna bra pengar under goda förutsättningar men är ett riktigt skakigt bygge när det är sämre tider för denna typ av verksamhet. Kungsleden identifierade ju sin strategi som ett problem och har nu bytt till en sund inriktning med fokus på förvaltningsresultat istället.

Jag betalar hellre mer för ett bolag som Balder som kommer vara bra i decennier än att försöka köpa bolaget som kanske är bäst på kort sikt.

Jag äger hellre Johnson & Johnson som är en diversifierad jätte inom hälsovårdsektorn, framför att äga ett nischbolag med något enstaka preparat som kanske kan bli något.

En aningen haltande jämförelse kan ju vara: Jag betalar hellre mer för äkta Start frukostflingor än ICAs egna fulkopia som smakar kokos och är en riktig skitprodukt. Man får vad man betalar för helt enkelt. Denna jämförelsen är lite haltande på så vis att det kan ju finnas billiga alternativ som är bra också men jag tror ni hänger med i vad jag vill lyfta fram. När jag ändå är inne och dissar ICAs egna varor måste jag ju betona skillnaden jag snappat upp i deras EMV-strategi* jämfört med Axfoods. Det är tydligt att ICA satsar på att kräma ur så hög marginal de bara kan, oavsett om det är på bekostnad att konsumenten kommer hem med en medioker eller dålig produkt. Axfood däremot satsar på att deras Egna MärkesVaror skall hålla en hög kvalitet.
Jag som handlat lite varannan gång hos de två har tydligt snappat upp skillnader. ICAs egna majs smakar inte mycket, de är riktigt tråkiga rent ut sagt. Om man tar och jämför med en burk majs från Garant/Axfood så smakar de sött och gott och är krispiga. ICAs frysta köttbullar smakar sådär och har kött från Tyskland. Garants köttbullar smakar gott och har svenskt kött.

Ja, nu blev ju detta ett sidospår men det kändes gött att skriva av sig lite. ICA med sin dominanta ställning på marknaden är riktigt sunkiga mot sina kunder när de säljer så här dåliga produkter. De skulle enkelt kunna välja ut lite bättre varor till en lägre marginal för att säkerställa en bra vara. Men de vet att de kommer sälja sina sunkiga varor ändå och tjäna stora pengar.

Hmm.. åter till ämnet. Tänk noga över vad du vill äga. Vill du äga pålitliga bra grejer som håller i decennier eller vill du äga grejer som är nice för stunden men kasserade om ett antal år?

Jag äger Axfood och tycker det är ett riktigt bra bolag. De har fin historik och jag tror att de är en stark aktör på dagligvaror även om 20 år. ICA äger jag via Industrivärden och tycker det är ett bra innehav men jag tycker Axfood är ett bättre bolag varpå jag direktäger det.

*EMV står för Egna MärkesVaror. På engelska säger man Own Brand.

Rise of the machines, medborgarlön

En intressant fundering tycker jag är den kring robotar och framtiden. Redan nu tar robotar snabbt över många arbeten och bara fantasin sätter begränsningarna när man blickar framåt.

Behövs ju inte mycket fantasi för att tänka sig att robotar kan ta över tex följande yrken:

Snabbmatsrestaurang som tex flippa burgare.

Bygga fordon som tex Volvo XC90 eller MACK lastbil.

Hantera flöden på ett lager.

Packa varor i butik.

Tillverka kläder.

Byggjobb.

Köra fordon som Taxi, buss, båt, flyg, tåg.

Ja, detta är bara ett litet urval av arbeten som kan tänkas ersättas av robotar framöver. Man kan ju snabbt konstatera att det är oerhört många arbetstillfällen det rör sig om och det väcker ju flera frågor. Ur ett investerarperspektiv dras man ju snabbt till att tänka vilka bolag som är vinnare på detta. Zoomar man ut lite och tittar på samhällseffekterna väcks snabbt tanken "vad skall folk jobba med". Ja, om robotar tar över hur skall folk överleva?
Mina funderingar drar sig genast mot medborgarlön men det är en oerhört komplex fråga. Kanske lever jag att uppleva den dagen, jag räknar kallt med att leva åtminstone 50 år till. Jag tror inte det är så avlägset att jag ej får vara med om the rise of the machines... Err, ja att robotar tagit över lejonparten av arbetstillfällen alltså. Att robotar och AI skall ta över världen likt Terminatorfilmerna men också som Stephen Hawking varnat för, det vill jag inte uppleva =)


Friday, October 14, 2016

1,7 miljarder borta i Ratos

Ratos meddelar idag att 1,7 miljarder kronor av substansvärdet går upp i rök när man gör kraftiga nedskrivningar av värdet på portföljbolagen, bland annat Aibel. Man kan hävda att det bara är en bokföringsteknisk grej, att det inte förändrar intjäningsförmåga och kassaflöde. Det sänker dock substansvärdet och det är en viktig värdestock när vi värderar investmentbolag som tex Ratos. Drygt 5 kronor per aktie motsvarar den här nedskrivningen och allt annat lika borde aktien falla med det samma.